องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็อเนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่ใวนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็อเนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่ใวนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview111

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม