messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 53
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 87
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3