messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ อบต.โนนงาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายนหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๙
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
การโอนและตั้งรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาเรือง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์การเิปดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประชาสัมพันการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ลงทะเบียนเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักจ้างตามภารกิจ ปรัจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโ๕รงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 20 (ทั้งหมด 198 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10