องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
photo กิจกรรมการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file 1. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file 6.นโยบายส่งเสริมจริยธรรมในองค์การ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file 5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file 4. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file 3.นโยบายพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file 2. นโยบายการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1