องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-265-0515
นายดลธนทัต แร่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-596-9666
ว่าง
ผอ.กองคลัง
ว่าง
ผอ.กองช่าง
นายประยงค์ สายตา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-790-3216
ว่าง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม