องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองคลัง
-ว่าง-
นางสาวปิยาภรณ์ มุทาพร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวจุไรรัตน์ อินทร์บุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางรุ่งตะวัน ลาทา
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางบรรชร ริ่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปวีณา เรืองสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวบัวแวว รื่นเริง
พนักงานจ้างทั่วไป