องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลโนนงาม [14 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ [13 มีนาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม [23 กุมภาพันธ์ 2566]
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา... [10 กุมภาพันธ์ 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ตรวจติดตามการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน [9 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมแสดงความยินดี กรณีโอน (ย้าย) ราย นางสาวกชพรรณ สลางสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เทศบาลตำบลผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร [2 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อบต. เคลื่อนที่ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น บ้านม่วงโป้ หมู่ ๑, ๒ ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [20 มกราคม 2566]
โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ... [10 มกราคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลโนนงาม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [6 มกราคม 2566]
กิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและระงับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จุดตรวจหลักหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม [29 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 122 รายการ)