messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม[15 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม[15 พฤษภาคม 2567]
วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ออกให้บริการประชาชนช่วยดับไฟไหม้ทุ่งนาชาวบ้านถนนเส้นเสาร์ห้า หมู่ที่ ๕ ไปนาเรือง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๓ ต.โนนงาม[7 พฤษภาคม 2567]
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการส่งน้ำเพื่ออุปโภค บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนงาม[3 พฤษภาคม 2567]
วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ออกให้บริการประชาชนช่วยดับไฟไหม้ทุ่งนาชาวบ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ต.โนนงาม[2 พฤษภาคม 2567]
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้รับการประสานจากอำเภอปทุมราชวงศา ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดับไฟไหม้ป่าหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา [29 เมษายน 2567]
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลนาป่าแซง ขอความอนุเคราะห์ช่วยดับไฟไหม้ป่าชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลนาป่าแซง [26 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๖,๗,๘ ตำบลโนนงาม[23 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการส่งน้ำเพื่ออุปโภค ในช่วงเวลาที่ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนงาม[19 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น Thai D หรือ ไทยดี ให้กับประชาชนตำบลโนนงามทั้ง ๘ หมู่บ้าน[18 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 207 รายการ)