องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้าน ตำบลโนนงาม [22 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้ดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่ตำบลโนนงามทั้ง8หมู่บ้าน ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน [20 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 [17 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการกองคลัง นางประภาวดี วันคำ [1 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ [30 ตุลาคม 2566]
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ " คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค" (No STROKE all Thai By NEW GEN) 29 ตุลาคม 2566 [30 ตุลาคม 2566]
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"วันปิยมหาราช" ๒๕๖๖ [24 ตุลาคม 2566]
การดำเนินการออกเก็บขยะอันตรายในเขตพื้นที่ตำบลโนนงามทั้ง8หมู่บ้าน ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน [17 ตุลาคม 2566]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ [16 ตุลาคม 2566]
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วงโป้ ตำบลโนนงาม [12 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 157 รายการ)