messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๑. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มากกว่าครั้งก่อน ๒. เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในครั้งนี้
ผู้โพส : admin