ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Haier รหัส 402-55-0006 และ ยี่ห้อ Samsung รหัส 402-58-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง