ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง