องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 168
เดือนนี้6,431
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)48,837
ทั้งหมด 189,884

info One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการส่งน้ำให้กับนักเรียน โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น เพื่อใช้ในการเข้าค่ายพักแรม และช่วยดับไฟไหม้ทุ่งนา เส้นทางเสาร์ห้า บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลโนนงาม [21 กุมภาพันธ์ 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม จัดอบรมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โดยมี นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เป็นประธาน... [20 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีทำบุญและเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ / วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ [19 กุมภาพันธ์ 2567]
ต้อนรับ นายอธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ นายอำเภอปทุมราชวงศา นางสาวพรรณิภา มณีเนตร ท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา และ นายสเถียร บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น... [13 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการรับอุปกรณ์ช่วยคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ