messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติ sitemap
วันนี้ 195
เดือนนี้10,388
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)139,447
ทั้งหมด 280,000

info E-SERVICE
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)


info One Stop Service : OSS
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนงาม[4 กรกฎาคม 2567]
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนงาม[2 กรกฎาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ให้บริการประชาชนในการออกพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับโรงเรียนบ้านโนนงามและโรงเรียนบ้านม่วงโป้หนองน้ำขุ่น[24 มิถุนายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ออกให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ และตัดแต่งกิ่งไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกิ่งไม้หักจากลมพายุช่วงฤดูฝน[21 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นายทอน บุตตะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
โทร : 087-956-3590
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
นางสาวกฤษณารัตน์ กุลสิงห์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-2650515
สายตรงนายกฯ
สายตรง
ผู้บริหาร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ