ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง