ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำไหลประจำเดือนพฤษภาคม2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง