องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ปี 2566
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ปี 2565
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
find_in_page รายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

folder รายงานประชุมสภา อบต.โนนงาม ประจำปี พ.ศ.2564
insert_drive_file ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง รายงานการประชุม สภาสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
insert_drive_file ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74