messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็อเนกประสงค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่ใวนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 153 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8