องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำ หมู่ที่ ๕ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็อเนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่ใวนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ งวดที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
find_in_page โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วงโป้ ตำบลโนนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๒ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จุดที่ ๑ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 185 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10