องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คำสั่ง อบต.โนนงาม
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (2)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง (2)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินคงเหลือประจำวัน ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต. โนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file มอบหมายให้ข้าราชการปฏฺบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ อบต.โนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุจ้างและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยวิธีเฉาะเจาะจง)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างและควบคุมงานสำหรับการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 436 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22