องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือส่ง
insert_drive_file ขอส่งมอบงานโครงการต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซม ศาลาประชาคม บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเชิญประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ (2)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอต่อทะเบียนและยกเว้นภาษีรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Chevrolet รุ่นรถ Colorado สีบรินช์เงิน
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ชี้แจงข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แจ้งให้มาติดต่อรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)( เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แจ้งให้มาติดต่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ )( เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ให้ไปทำสัญญาจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สำเนาสัญญาจ้าง ราย นายสวรรค์ อีสา
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ( performance Agreement ; PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(performance Agreement ;PA ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอความร่วมมือแต่งตั้งคณะทำงานคุ้มคริงเด็กระดับตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ขอเชิญร่วมตรวจสอบปริมาณงานโครงการต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซม ศาลาประชาคม บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ขอเชิญร่วมตรวจสอบปริมาณงานโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 563 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29