messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือส่ง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แจ้งให้ซ่อมแซมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอส่งเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แจ้งยืนยันการออกหนังสือรับรองผลงาน
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานการกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ส่งเช็คเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอยืมเก้าอี้และพรมปูพื้นสีแดง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ส่งงบรายรับ - รายจ่าย
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ส่งคืนอุปกรณ์ GFMIS Token Key
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
แจ้งให้มาติดต่อขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (เือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
การดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอเชิญตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอเชิญตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ส่งแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ขอรายงานการติดต่อตามการดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 1437 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72