messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือคำร้อง
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟาสาธารณะบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาเรือง หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านสนามชัย หมู่ที่ ๘
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธาณระบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน บ้านคำไหล หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๓
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ขอซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหมู่ ๘ เชื่อม หมู่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ความเดือดซ่อมแซมร้อนถนนรังเส้น (นายสวัสดิ์ จันทร์สว่าง) เชื่อม ถ้ำยาวบาดาล
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ความเดือดร้อนด้านน้ำประปาภายในหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ความเดือดร้อนด้านการสัญจรไม่สะดวก
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสธารณะบ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านสนามชัย หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แจ้งความเดือดร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ขอถนนยกคันดินพร้อมลงลูกรังผิวดิน
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
แจ้งความเดือดร้อนโครงการที่ต้องการ
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
แจ้งความเดือดร้อนจำเป็นประปาบ้านหนองน้ำขุ่น
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ขอแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาเรือง หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7