messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนงาม
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
info สายตรงผู้บริหาร
สายตรงนายก อบต.โนนงาม
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แจ้งเรื่องตรง นายทอน บุตตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม โทร : 087-956-3590 โทรศัพท์ติดต่อตรง ตลอด 24 ชั่วโมง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนงาม